Affären

Välkommen till affären på Aschebergsgatan 28, 411 33 Göteborg
Öppettider: Vanligtvis Onsdag – Fredag 13:00 – 18:00 eller efter överenskommelse

Om det inte är någon på plats så slå en signal till Yvonne på 070-4400302.
Om du har frågor på det du ser i lokalen kan du också skicka ett mail på yvonne@ynhd.se

070-44 00 302